Polish Genealogy

Bartkowski

Notatki


Results 1 do 50 z 68

      1 2 dalej»

 #   Notatki   Link do 
1

Akt ur.36

Kazimierz Lewandowski i Eleonora Jankowska.

 
Lewandowska, Zofia (I4458)
 
2

Akt ur.52

oży, lat czterdzieści i Marek Bogucki, lat sześćdziesiąt, chłopi z Żernik i oświadczyli, że w Żernikach dziewiątego bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziesiątej rano zmarł Franciszek Bogucki , lat trzydzieści, syn Antoniego i Marianny małżonków Boguckich, chłopów z Żernik. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Franciszka Boguckiego, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Ignacy Smoleński Proboszcz Parafii Sikórz utrzymujący akta stanu

 
Bogucki, Franciszek (I11)
 
3

W roku 1859 mieszkała w Bromierzu.


Par. Drobin: nr 12 (wieś Dobrosielice)  8/20 III 1876 r. o godz. 12 w dzień  Zgon: w Dobrosielicach 7/19 III 1876 r. o godz. 8 rano zmarła Tekla z Bisackich Pastryk, 70 l., córka nieznanych z imion rodziców, wdowa po zmarłym Janie Pastryku, wyrobnica/robotnica zamieszkała w Dobrosielicach.  Zgłaszający: Wojciech Tomkalski, 40 l.; Franciszek Adamkiewicz, 42 l.; obaj włościanie z Dobrosielic.

 
Bisarska, Tekla (I279)
 
4

Zgon może w Proboszczewicach

 
Witkowski, Józef (I5093)
 
5 Akt spisany w Sarbiewie 13/25.09.1876 o godz 9. rano

Świadkowie Jan Masiak lat 43 i IgnacyZieliński lat 52 obaj rolnicy z Woli

Zmarła w Woli w dniu wczorajszym o godz 5. wieczorem Elżbieta Masiak,wdowa lat 70, urodzona w Sarbiewie, córka Wawrzyńca i Brygidy małżonków Rościszewskich .

Akt po przecztaniu z powodu niepiśmienności świadków podpisany tylko przez

Proboszcz Sarbiewski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Ks Antoni Brudziński.

 
Rościszewska, Elżbieta (I818)
 
6 Akt ur.12. Bujałowska, Teofila (I496)
 
7 Akt ur.14,zg.37 Skowroński, Szczepan (I493)
 
8 Akt ur.20 Skowroński, Władysław (I1)
 
9 Akt ur.20.

Sikórz 2

Działo się we wsi Sikórz dwudziestego szóstego grudnia (siódmego stycznia) tysiąc osiemset dziwięćdziesiątego szóstego (siódmego) roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się JanSkowroński , robotnik, lat czterdzieści dziewięć z Sikorza i Adam Dułkowski , chłop, lat czterdzieści sześć z Wyszyny i oświadczyli, że w Sikorzu dwudziestego drugiego grudnia (trzeciego stycznia) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego (siódmego) roku o godzininie szóstej po południu zmarła Józefa Jędraszkiewicz , robotnica, urodzona w Ulaszewie, lat pięćdziesiąt, córka zmarłej Katarzy z Rutkowskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Andrzeja Jędraszkiewicza. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Józefa Jędraszkiewicz akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany. Ks. Ignacy Smoleński Proboszcz Parafii Sikórz utrzymujący akta stanu cywilnego

Panieńska córka Katarzyny Rutkowskiej.

 
Rutkowska, Józefa (I458)
 
10 Akt ur.21

Akt zgonu. Żerniki 5/1910 (akt zgonu Franciszki Boguckiej)

Działo się w Sikorzu (Sikórz) dnia 29 stycznia / 11 lutego 1910 roku o godz. 4 po południu. Stawili się Józef Kwiatkowski, 55 lat i Józef Amroży, 50 lat, obaj rolnicy z Żernik i oświadczyli, że dnia 27 stycznia/ 9 lutego tego roku o godzinie 7 wieczorem zmarła w Żernikach Franciszka Bogucka, 55 lat, urodzona i mieszkająca w Żernikach, córka Szymona i Marcjanny z Kozaneckich (Marcjanna Kozaniecka), małżonków Amroży, Akt ten ogłaszamy niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany.

Administrator Parafii Sikórz trzymający akty stanu cywilnego.

Ks. W. ……………………….(?)

 
Ambroży, Franciszka (I12)
 
11 Akt ur.43

Sikórz 14

Działo się we wsi Sikórz ósmego (dwudziestego) lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się Józef Wójcik , sługa kościelny,lat sześćdziesiąt siedem i Jan Skowroński , robotnik, lat czterdzieści osiem, obaj z Sikorza i oświadczyli, że piątego (siedemnastego) bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziesiątej wieczorem zmarł w Sikorzu Andrzej Jędraszczak , urodzony w Kobiernikach, lat sześćdziesiąt, syn zmarłych Grzegorza i Marianny z Kapuścińskich , robotnik, wdowiec, zamieszkały w Sikorzu. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Andrzeja Jędraszczaka akt ten przeczytany obecnym niepiśmiennym, i przez nas podpisany. Ks. Ignacy Smoleński Proboszcz Parafii Sikórz utrzymujący akta stanu cywilnego 

Jędraszczak, Andrzej (I457)
 
12 Akt ur.44 Jędraszczak, Władysława (I4)
 
13 Akt ur.44,zg.19 Skowroński, Jan (I455)
 
14 Akt ur.54 Wirzbicka, Marianna (I456)
 
15 Akt ur.55 Kozanecka, Marcjanna (I14)
 
16 Akt ur.58

Żerniki 8

Działo się we wsi Sikórz dwunastego lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Marcin Nowakowski , lat sześćdziesiąt cztery i Kazimierz Ambroży , lat pięćdziesiąt, chłopi z Żernik i oświadczyli, że w Żernikach szesnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej po południu zmarł zamieszkały tamże chłop Szymon Ambroży , lat sześćdziesiąt jeden, urodzony w Żernikach ze zmarłych już Walentego i Józefy prawowitych małżonków Ambroży, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Marcjannę z domu Kozaniecka. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Szymona Ambrożego akt ten przeczytany obecnym niepiśmiennym i przez nas tylko podpisany. Ks. Ignacy Smoleński Proboszcz Parafii Sikórz utrzymujący akta stanu cywilnego 

Ambroży, Szymon (I13)
 
17 akt ur.6 Skowrońska, Bronisława (I5)
 
18 Akt ur.6.

Żerniki nr 10

Działo się we wsi Sikórz osiemnastego lutego (drugiego marca) tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Walenty Bogucki , chłop z Żernik, latpięćdziesiąt i K i Kazimierz Rakowski ), sługa kościelny z Sikorza, lat pięćdziesiąt sześć i oświadczyli, że onegdaj o godzinie piątej wieczorem w Żernikach zmarł Antoni Bogucki , chłop,lat czterdzieści osiem, syn zmarłego Michała Boguckiego (Michała Boguckiegoo) i żyjącej wdowy po nim Karoliny z domu Onk (Karoliny z Onków), w Osieku parafii Ligowskiej urodzony, w Żernikach zamieszkały, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Mariannę z domu Olszewska (Mariannę z Olszewskich). Po naocznym przekonaniu się o zgonie antoniego Boguckiego akt ten obecnym, z których pierwszy jest bratem zmarłego przeczytany, przez nas tylko podpisany, gdyż obecni przy tym są niepiśmienni. Ks. Ignacy Smoleński utrzymujący akta stanu cywilnego 

Bogucki, Antoni (I15)
 
19 Akt ur.60 Bogucki, Władysław (I6)
 
20 Akt ur.67

Wyszyna nr 7

Działo się we wsi Sikórz dwudziestego szóstego stycznia (siódmego lutego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Józef Korpalski (JózefKorpalski), robotnik, lat sześćdziesiąt sześć i Kazimierz Jankowski (Kazimierz Jankowski), chłop, lat czterdzieści cztery, obaj z Sikorza i oświadczyli, że dwudziestego drugiego (trzeciego) tego miesiąca i roku o godzinie dwunastej w południe zmarła w Wyszynie Katarzyna Dołkowska (Katarzyna Dołkowska) z domu Rutkowska (z Rutkowskich) po Ignacym Dołkowskim (po Ignacym Dołkowskim) pozostająca wdowa, córka nieznanych rodziców i nieznanego miejsca urodzenia, w Wyszynie przy synu zamieszkała, lat osiemdziesiąt. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Katarzyny Dołkowskiej akt ten po przeczytaniu przez nas tylko podpisany, gdyż uczestniczący przy tym są niepiśmienny. Ks. Ignacy Smoliński KP proboszcz parafii utrzymujący akta stanu cywilnego 

Rutkowska, Katarzyna (I480)
 
21 Akt ur.73 Blekicka, Tekla (I494)
 
22 Akt ur.Żerniki 40

Akt zg.Żerniki 37

Działo się w Sikorzu ósmego (dziewiętnastego) maja tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Wojciech Krzemiński, chłop, lat czterdzieści cztery i Józef Ambroży , chłop, lat czterdzieści dwa, obaj z Żernik i oświadczyli, że czwartego (szesnastego) maja tego roku o godzinie ósmej po południu zmarła w Żernikach Marianna Bogucka , wdowa, lat siedemdziesiąt dwa, urodzona w Żernikach, córka Mikołaja i Rozalii prawowitych małżonków Olszewskich. Po naocznym przekonaniu się o zgodnie Marianny Boguckiej akt ten przeczytany obecnym niepiśmiennym i przez nas tylko podpisany. Proboszcz Parafii Sikórz utrzymujący akta stanu cywilnego Ks. Jan Ni.... 

Olszewska, Marianna (I16)
 
23 Akt zg.12 Kozanecki, Wojciech (I368)
 
24 Akt zg.19 Rajewski, Jan (I4707)
 
25 Akt zg.19

Był młynarzem w Parzeniu.

Zawarł związek małż.z Zofią już jako wdowiec.

 
Rutkowski, Stanisław (I574)
 
26 Akt zg.26 Kopczyńska, Marianna (I400)
 
27 akt zg.26. Rychlińska, Zofia (I575)
 
28 Akt zg.35 Szatkowska, Brigida (I509)
 
29 Akt zg.37 Lewandowska, Magdalena (I504)
 
30 Akt zg.38 Wiśniewska, Ludwika (I369)
 
31 Akt zg.4 Ambroży, Walenty (I366)
 
32 akt zg.44 Jasińska, Małgorzata (I490)
 
33 Akt zg.50 Jędraszczak, Grzegorz (I481)
 
34 Akt zg.6 Tomczak, Józefa (I367)
 
35 Akt zg.72. Olszewski, Mikołaj (I478)
 
36 Akt zgonu 1880, Jan Grączewski, Nowa Wieś

„Nr 9. Nowa Wieś. Działo się w Daniszewie, lutego 5/17 dnia 1880 roku o godzinie 4 po południu stawili się Jan Derkus, 43 lata i Tomasz Zielaszczak, 45 lat, morgownicy z Nowej Wsi i oświadczyli, że 3/15 tego miesiąca i roku o godzinie 11 w dzień w Nowej Wsi zmarł Jan Gronczewski, wdowiec, 75 lat, syn niewiadomych rodziców, morgownik.. Po naocznym stwierdzeniu śmierci Jana Gronczewskiego akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano przez Nas tylko podpisany.

Ksiądz Sylwester Salwowski (?) Administrator Parafii Daniszewo Trzymający Akty Stanu Cywilnego”

 
Grączewski, Jan (I885)
 
37 Akt zgonu 1896, Joanna Grączewska, Nowa Wieś.

„Nowa Wieś, nr 42. Działo się w Daniszewie 3/15 grudnia 1896 roku o godz. 11 rano stawili się Józef Gronczewski 40 lat i Franciszek Ceszewski (?), lat 45, obaj chłopi z Nowej Wsi oświadczyli, że 1/13 grudnia tego roku o godzinie 4 po południu zmarła w Nowej Wsi Joanna Grączewska, 68 lat, urodzona w Nacpolsku, mieszkająca przy dzieciach w Nowej Wsi, córka Zygmunta i Agnieszki z Gorzalskich, małżonków Kowalskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Joanny Grączewskiej akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany. Administrator Parafii Daniszewo trzymający akty stanu cywilnego ks. …………………..(?)” 

Kowalska, Joanna (I274)
 
38 Akt zgonu 1899, Ludwik Grączewski, Nowa Wieś

„Nowa Wieś Nr 34. Działo się w Daniszewie 19 kwietnia/ 1 maja 1899 roku o godzinie 9 rano stawili się Józef Stelmarski, 35 lat i Wojciech Brzuski (?) 33 lata, obaj chłopi z Nowej Wsi i oświadczyli, że 17/29 kwietnia tego roku o godz. 3 po południu zmarł w Nowej Wsi Ludwik Gronczewski, chłop, 71 lat, urodzony Ramutowie, mieszkajacy w Nowej Wsi, syn Jana i Katarzyny małżonków Gronczewskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Ludwika Gronczewskiego, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano przez nas tylko podpisany. Administrator Parafii Daniszewo Trzymający Akta Stanu CywilnegoKs. …………………………(?)” 

Grączewski, Jan Ludwik (I273)
 
39 Barbara z Kutermanów. Adamówna, Barbara (I3798)
 
40 Brak aktu zgonu w Sikorzu i Bądkowie Kościelnym w latach 1865-1867 Cukrowska, Rozalia (I479)
 
41 Brak zgonu w latach 1824-1839 w Stupsku ,Sarbiewie, Masiak, Wincenty (I824)
 
42 Brak zgonu w latach 1852 do 1857 w Baboszewie,Malużynie,Sarbiewie,Stupsku.Dziektarzewie,Glinojecku,Sochocinie,Kraszewie, Szreńsku,Niedzborzu,Dąbrowie,Dłutowie,Lekowie,Lipowcu,Sońsku,Jońcu,Gromadzynie, Masiak, Józef (I817)
 
43 Brak zgonu w Sikorzu od 1820 do 1852 Główczyńska, Marianna (I561)
 
44 Bromierz 30

Działo się w Rogotwórsku dwudziestego siódmego sierpnia (dziewiątego września) tysiąc dziewięćset siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się osobiście Jan Wojciechowski (JanWojciechowski), lat czterdzieści dwa i Klemens Kowalski (Klemens Kowalski), lat czterdzieści dwa, obaj włościanie z Bromierza i oświadczyli nam, że dwudziestego piątego sierpnia (siódmego września) bieżącego roku o godzinie ósmej wieczorem zmarła w Bromierzu Emilia Pastryk (Emilia Pastryk), lat sześćdziesiąt cztery , córka Szczepana i Marianny nieznanego nazwiska małżonków Alaśkiewiczów (Szczepana i Marianny małżonków Alaśkiewiczów), urodzona w Czyżewie, a zamieszkała przy synu w Bromierzu, wdowa. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Emilii Pastryk akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany, następnie przez nas podpisany. Administrator Parafii Rogotwórsk utrzymujący akta metrycznego stanu cywilnego Ks. Józef Turczynowicz 

Olaszkiewicz, Aniela vel Emilia (I277)
 
45 Był kowalem Kozanecki, Jan (I388)
 
46 Był kucharzem. Chrzanowski, Krzysztof (I8069)
 
47 Był szewcem. Bogucki, Bartłomiej (I489)
 
48 Chrzestni Teofil Milczarek i Julianna Malanowska Bartkowski, Władysław (I3874)
 
49 Chrzestni Tomasz Bielecki i Małgorzata Bielecka. Rutecka, Marianna Elżbieta (I4748)
 
50 Nr 16 Bromierz Bromierz

Działo się w Rogotwórsku dnia dwudziestego siódmego kwietnia (dziewiątego maja) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie drugiej po południu. Stawili się osobiście Jan Chabowski (Jan Chabowski), lat sześćdziesiąt i Antoni Sabalak (Antoni Sabalak), lat sześćdziesiąt, obaj włościanie z Bromierza i oświadczyli, że dnia siódmego bieżącego miesiąca i roku o godzinie siódmej wieczorem w Bromierzu zmarł Michał Pastryk (Michał Pastryk), lat pięćdćdziesiąt, włościanin, syn Jana i Tekli Bisarskiej (?) małżonków Pastryk, miejsce urodzenia Łada,pozostawiszy po sobie owdowiałą żonę Katarzynę z domu Ałaszkiewicz Pastryk. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Michała Pastryk, akt ten przeczytany niepiśmiennym zgłaszającym, a następnie przez nas tylko podpisany. Ks. … Radwański proboszcz parafii Rogotwórsk utrzymujący akta metryczne stany cywilnego 

Pastryk, Michał (I276)
 

      1 2 dalej»Szybkie linki

Kontakt

Informacje administratora