Genealogia Rodu

 Bartkowskich

     Herb Ostoja
....nie chlubimy się zacnością naszych przodków,
a pamiętamy i przypominamy,
aby szlachectwo nasze nie złotrzyło się,
bowiem jest wyzwaniem a nie godnością...Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości...
20 lutego 1920 Marszałek Józef Piłsudski

Witam na stronie genealogicznej Rodzin Bartkowskich i Trębińskich oraz rodzin spokrewnionych.


387 200

Strona ta ma być początkiem wykonania pełnej genealogii Rodziny, oraz ma pomóc w odnalezieniu jej członków. Liczę na to, że dzięki odnalezieniu swoich krewnych na tej stronie, pomogą Państwo na jej aktualizację .Historie

feature 1 Ostoja Bartkowski h. Ostoja, wywodzą się ze wsi Bartkowce (dzisiaj Bartkowice) w woj. sieradzkim. Niesiecki przypisuje Bartkowskim z województwa bełskiego herb Przeginię, a Paprocki zamieszcza Bartkowskich w województwie sieradzkim, powiecie radomskowskim (Radomsko), i podaje, że są h. Taczała. Tymczasem Zygmunt Bartkowski, alias Bartoszewski, syn Marcina i Doroty Ostrołęckiej, podstarości lwowski, wywodził 1518 r. pochodzenie swoje szlacheckie i udowodnił, że pochodzi ze wsi Bartkowce w woj. sieradzkim i jest h. Ostoja. Marcin i Andrzej Bartkowscy przenieśli się na Ruś w końcu XV w., gdzie daje za nimi poręczenie Wilczek staroście ruskiemu 1500 r. Bartkowscy posiadali w 1609 wójtostwo we wsi Kopy w powiecie przedeckim, a ok. 1625/50 młyn w Radomsku. Piastowali urzędy grodzkie i ziemskie w pow. bełskim 1628, trembowelskim 1714, i wendeńskim 1720. Pisali się z woj. ruskim i poznańskim na elekcję Augusta II w 1697. Byli na Rusi także Bartkowscy z Bartkówki. Bartkowski w Prusach. W XVII wieku zamieszkiwali w pow. dąbrowińskim i działdowskim.

feature 2 Rogala - w przygotowaniu.

feature 3 Leliwa Bartkowski h. Leliwa, z Bartkowa w ziemi lwowskiej, w XV stuleciu. Pierwotnym nazwiskiem tej rodziny było Rpiszka. Krzczon (albo Krystyn) Rpiszka Bartkowski, na sądach we Lwowie 1430 r. Jego pewnie synami byli Janota i Rafał z Bartkowa, którzy byli na sądach we Lwowie 1442.

feature 4 Historia 4
G. Rajewski
M. Witczeński
M. Stankówna
K. Bartkowska
M. Kędzierska
M. Kędzierski
J. Murawski
F. Kalinowski
J. Pudlik
A. Kajdańska

Losowe zdjęcia

Losowe dokumenty


Kalendarz Dziś jest 7 marca 2021 roku
Imieniny: Tomasza
Wszystkiego najlepszego.
Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Radia i Telewizji dla Dzieci.


urodzeni w dniu 7 mar.
Julianna Pudlik - 1819 (202 lat temu)


.


zmarli w dniu 7 mar.
Seweryn Jacenty Trębiński - 1853 (168 lat temu)