Genealogia Rodu

 Bartkowskich

     Herb Ostoja
....nie chlubimy się zacnością naszych przodków,
a pamiętamy i przypominamy,
aby szlachectwo nasze nie złotrzyło się,
bowiem jest wyzwaniem a nie godnością...Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości...
20 lutego 1920 Marszałek Józef Piłsudski

Witam na stronie genealogicznej Rodzin Bartkowskich i Trębińskich oraz rodzin spokrewnionych.


So far, we have gathered the data about 387 people and 200 families.

Strona ta ma być początkiem wykonania pełnej genealogii Rodziny, oraz ma pomóc w odnalezieniu jej członków. Liczę na to, że dzięki odnalezieniu swoich krewnych na tej stronie, pomogą Państwo na jej aktualizację .

Visitor locationsHistorie

feature 1 Ostoja Bartkowski h. Ostoja, wywodzą się ze wsi Bartkowce (dzisiaj Bartkowice) w woj. sieradzkim. Niesiecki przypisuje Bartkowskim z województwa bełskiego herb Przeginię, a Paprocki zamieszcza Bartkowskich w województwie sieradzkim, powiecie radomskowskim (Radomsko), i podaje, że są h. Taczała. Tymczasem Zygmunt Bartkowski, alias Bartoszewski, syn Marcina i Doroty Ostrołęckiej, podstarości lwowski, wywodził 1518 r. pochodzenie swoje szlacheckie i udowodnił, że pochodzi ze wsi Bartkowce w woj. sieradzkim i jest h. Ostoja. Marcin i Andrzej Bartkowscy przenieśli się na Ruś w końcu XV w., gdzie daje za nimi poręczenie Wilczek staroście ruskiemu 1500 r. Bartkowscy posiadali w 1609 wójtostwo we wsi Kopy w powiecie przedeckim, a ok. 1625/50 młyn w Radomsku. Piastowali urzędy grodzkie i ziemskie w pow. bełskim 1628, trembowelskim 1714, i wendeńskim 1720. Pisali się z woj. ruskim i poznańskim na elekcję Augusta II w 1697. Byli na Rusi także Bartkowscy z Bartkówki. Bartkowski w Prusach. W XVII wieku zamieszkiwali w pow. dąbrowińskim i działdowskim.

feature 2 Rogala - w przygotowaniu.

feature 3 Leliwa Bartkowski h. Leliwa, z Bartkowa w ziemi lwowskiej, w XV stuleciu. Pierwotnym nazwiskiem tej rodziny było Rpiszka. Krzczon (albo Krystyn) Rpiszka Bartkowski, na sądach we Lwowie 1430 r. Jego pewnie synami byli Janota i Rafał z Bartkowa, którzy byli na sądach we Lwowie 1442.

feature 4 Historia 4Last updates

G. Rajewski
M. Witczeński
M. Stankówna
K. Bartkowska
M. Kędzierska
M. Kędzierski
J. Murawski
F. Kalinowski
J. Pudlik
A. Kajdańska
Top 30 Surnames

Losowe zdjęcia

Losowe dokumenty


Calendar

Dates movable feasts in the Catholic Church from 1600 to 2100

 Dziś jest 28 listopada 2020 roku
Imieniny: Lesława, Zdzisława, Gościrada, Lesławy, Stefana
Wszystkiego najlepszego!
Dziś jest Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych (Ukraina).

Birthdays
urodzeni w dniu 28 list.
Karolina Hanke - 1799 (221 lat temu)
Józef Witkowski - 1836 (184 lat temu)

Marriages
no Anniversaries Today.

Deaths
no Deaths Today